• VPS#1

 • đ160.000tháng
 • CPU: 1 core

  HDD: 30GB [SSD Cloud Storage]

  RAM: 2048 MB

  Bandwidth: Unlimited

  Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

  Hệ điều hành: Linux / Windows

  Backup: Hàng tuần

  Panel: Free Direct Admin

 • VPS#2

 • đ320.000tháng
 • CPU: 2 core

  HDD: 45GB [SSD Cloud Storage]

  RAM: 3072 MB

  Bandwidth: Unlimited

  Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

  Hệ điều hành: Linux / Windows

  Backup: Hàng tuần

  Panel: Free Direct Admin

 • VPS#3

 • đ520.000tháng
 • CPU: 4 core

  HDD: 75GB [SSD Cloud Storage]

  RAM: 4096 MB

  Bandwidth: Unlimited

  Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

  Hệ điều hành: Linux / Windows

  Backup: Hàng tuần

  Panel: Free Direct Admin

 • VPS#4

 • đ1.200.000tháng
 • CPU: 4 core

  HDD: 150GB [SSD Cloud Storage]

  RAM: 8G

  Bandwidth: Unlimited

  Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

  Hệ điều hành: Linux / Windows

  Backup: Hàng tuần

  Panel: Free Direct Admin

Mời quý khách xem Điều khoản sử dụng tên miền, hosting tại đây