• Cá nhân

 • đ65.000tháng
 • Dung lượng: 1,5 GB [SSD]

  Băng Thông: unlimited

  Sub-domain: unlimited

  Email: unlimited

  FTP: unlimited

  Database: 2

  Addon domain: 0

  Park domain: unlimited

 • Chuyên Nghiệp

 • $135.000tháng
 • Dung lượng: 3 GB [SSD]

  Băng Thông: unlimited

  Sub-domain: unlimited

  Email: unlimited

  FTP: unlimited

  Database: 5

  Addon domain: 2

  Park domain: unlimited

 • Doanh Nghiệp

 • $270.000tháng
 • Dung lượng: 7 GB [SSD]

  Băng Thông: unlimited

  Sub-domain: unlimited

  Email: unlimited

  FTP: unlimited

  Database: 10

  Addon domain: 3

  Park domain: unlimited

 • Thương Mại Điện Tử

 • $380.000tháng
 • Dung lượng: 10 GB [SSD]

  Băng Thông: unlimited

  Sub-domain: unlimited

  Email: unlimited

  FTP: unlimited

  Database: 15

  Addon domain: 5

  Park domain: unlimited

 
Mời quý khách xem Điều khoản sử dụng tên miền, hosting tại đây